Μελέτη αναγκών & εξειδικευμένες λύσεις για την custom Ανάπτυξη & Παραμετροποίηση του Smart Mobile App της επιχείρησής σας.

Η hotAPPS.gr παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και πλήρη τεχνική υποστήριξη που περιλαμβάνει τόσο την Ανάπτυξη & Παραμετροποίηση των mobile apps σύμφωνα με της ανάγκες σας, όσο και τη Διαχείριση των mobile apps στα αντίστοιχα market places (Apple App Store, Android Google Play, κτλ).